Nếu Anh Còn Trẻ

Tác giả:

Nếu anh còn trẻ như năm ấy

Quyết đón em về sống với anh
Những khoảng chiều buồn phơ phất lại
Anh đàn em hát níu xuân xanh

Nhưng thuyền em buộc sai duyên kiếp … sai duyên kiếp
Anh lụy đời quên bến khói sương … bến khói sương
Năm tháng năm cung mờ cách biệt … ờ ơ ơ ớ
Bao giờ em hết nợ Tầm Dương … nợ Tầm Dương ?

Nếu có một ngày anh trở gót
Quay về lãng đãng bến sông xa
Thì em còn đó hay đâu mất ?
Cuối xóm buồn teo một tiếng gà

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Cung Thương Hoài Khúc CD 3 và Tuyển Tập 3, Minh Duy, Tủ sách Văn Nghệ Melbourne, Autralia
Email: [email protected] 

Thảo luận cho bài: "Nếu Anh Còn Trẻ"