Nếu Anh Đi

Tác giả:

Nếu anh đi nơi đây còn mình em
Một góc trời lạnh lùng đơn côi
Nếu anh đi sao nỡ thương mà chi
Cho đắng cay người đi
Khi xót xa tình si

Nếu anh đi nơi đây còn mình em
Và buổi chiều tìm người thân yêu
Nếu anh đi bao ước mong vụt bay
Tàn giấc mơ người say
Vắng dáng anh chiều nay

Người hỡi, chuyện tình
Quay đi và khóc nào chỉ một mình
Em mong thầm bước
dù rằng nào còn phía trước

Người hỡi, chuyện tình
Quay đi và khóc nào chỉ một mình
Cơn mưa nào xóa
kỷ niệm gót chân ngày qua

Người hỡi chuyện tình
Anh yêu đã biết lòng này thật nhiều
Sao anh lại nỡ xa lìa
dù lòng vẫn nhớ

Người hỡi chuyện tình
Xin anh đừng nói một lời từ biệt
Quay đi và khóc
Vì tình có em mà thôi

Thảo luận cho bài: "Nếu Anh Đi"