Nếu Anh Được Hóa Kiếp

Tác giả:

Anh trăm lần muốn hỏi
Em đi qua đời ta
Ngàn sau còn ngoảnh lại?
Thuở cận kề thiết tha

Đêm kề vai tĩnh lặng
Mắt ngời sao hoàng hôn
Tiếng đàn khuya chao động
Khi ta nâng gót son

Ta đôi lần sẽ hỏi
Dễ dầu quên dễ dàng ?
Tim ai còn bồi hồi ?
Rung trên dây tơ đồng

Yêu đến thác: Tơ vương
Mộng cùng người mỗi tối
Trốn vào góc thiên đàng
Xác thân còn khêu gợi

Nếu đầu thai trở lại
Gặp em mươi năm xưa
Em vô vàn thơ dại
Anh trai trẻ ngu ngơ,

Anh vẫn nâng đôi chân
Sẽ ôm chầm bên gối
Khi em nâng phím đàn
Nguyện tình yêu dẫn lối

8/07.

Thảo luận cho bài: "Nếu Anh Được Hóa Kiếp"