Nếu Biển Không Có Sóng

Tác giả:

Nếu biển không có sóng
Biển đâu còn dạt dào
Nếu chiều không hò hẹn
Đâu thấy lòng nôn nao

Nếu đời không tình yêu
Biển sẽ không có sóng
Nếu chiều không gió lộng
Thì tóc em đâu có bềnh bồng

Ngại chi sóng hỡi em
Ngại chi gió hỡi em
Sóng có xô thuyền ta
Gió cuốn bao ngày qua
Thì em ơi,
Tình anh vẫn đậm đà
Thì em ơi,
Tình yêu vẫn mặn mà

Đời như thế đó em
Tình yêu thế đó em
Những khó khăn ngày qua
Sẽ nói lên tình ta

Tình yêu thương
Ngàn năm chẳng hề nhòa
Tình yêu thương
Dù gian nan vẫn đậm đà

Thảo luận cho bài: "Nếu Biển Không Có Sóng"