Nếu Cần Ta Cũng Khóc

Tác giả:

Có loài cây trái đắng, có loài hoa không hương

Có ngày không chút nắng, xám trời mây thê lương
Có lần ta muốn khóc
Tiếng lòng nghe thê lương
Dưới bàn tay vuốt tóc
Thấy bóng người ly hương
Bên nhau mà cách biệt
Ta cần chi tiếng chào
Xa nhau còn luyến tiếc
Khi ta còn bên nhau
Ta thà ăn trái đắng
Thà nhìn hoa không hương
Lòng ta còn chút nắng
Còn chim hót trong vườn
ĐK: Nếu cần ta cũng khóc cho loài hoa thêm hương
Cho nhành thêm trái ngọt
Dẫu núi chìm đại dương

 

 

Thảo luận cho bài: "Nếu Cần Ta Cũng Khóc"