Nếu Có Anh Về

Tác giả:

Nếu có anh về cùng em, mình vui ddêm nay
Hai đứa quay cuồng, dìu theo điệu cha cha cha
Tiếng trống vang lừng, nhạc reo điệu cha cha cha
Cha cha cha, cha cha cha
Người tình ơi, Hãy như cánh bướm đa tình
Đường vào yêu ngất ngây bao cơn đam mê
Mình dìu nhau ấm đôi vòng tay ân tình
Vì tình chỉ đẹp khi giấc mơ chưa tan

Co’ nhau rồi thì trời mùa xuân sẽ lên hoa
Co’ nhau rồi thì tình mùa đông thôi tàn tạ
Co’ nhau rồi mùa hè tình rực lửa yêu đương
Con tim yêu thôi sâu thôi nhớ
Nêu có anh về cùng em, mình vui đêm nay
Hai đứa quay cuồng, tình theo nhịp cha cha cha
Tiê’ng trống vui dần, nhạc reo điệu cha cha cha
Cha cha cha, cha cha cha

Thảo luận cho bài: "Nếu Có Anh Về"