Nếu Có Thể

Tác giả:

Nếu có thể , con xin đổi cuộc đời

Mang hạnh phúc gieo trên dòng đời Mẹ
Quay thời gian về ngày xưa – có lẽ
Cái thuở mà : Mẹ còn trẻ – đẹp thay !

Nếu có thể , con sẽ biến tháng ngày
Mang tuổi con thay thế tuổi cho Mẹ
Để thời gian trôi chậm đừng đến nhé
Lúc tuổi đời – Mẹ : hằn vết ngược xuôi

Nếu có thể , con trao Mẹ nụ cười
Bao gian nan , con ghé vai gánh hết
Để hạnh phúc đến bên Mẹ rất thực
Như mặt trời là ánh sáng ngày mai !

Điều có thể con sẽ làm hôm nay :
Mang niềm vui đến bên nụ cười Mẹ
Vui lòng Mẹ từ những điều rất bé
Biết vâng lơì , chữ hiếu sẽ tròn nguyên !

Ngày hôm nay – ngày của các Mẹ Hiền !

Thương,
Con,
Tử Nhi 

Thảo luận cho bài: "Nếu Có Thể"