Nếu Em Về Phố Cũ

Tác giả:


Nếu em có về phố cũ
Ngàn lần đừng nhắc ngày xưa
Dù nắng có vàng cổ tích
Dù hoa có tím đợi chờ

Nếu em có về phố cũ
Xin đừng đến nơi hẹn xưa
Cỏ vẫn xanh nguyên kỷ niệm
Cái chiều ngày ấy trong mưa

Nếu em có về phố cũ
Xin đừng nhắc đến ngày xưa
Tình yêu như trò chơi cổ
Dù ít bao nhiêu cũng thừa

Nếu em có về phố cũ
Đam mê xin giấu trong lòng
Người cũ bây giờ đã mới
Còn chi để nhớ để mong

 

Thảo luận cho bài: "Nếu Em Về Phố Cũ"