Nếu Không Có Em

Tác giả:

Cuộc sống là bức tranh nhiều màu sắc được phết lên
Và nếu không có âm nhạc và nếu không có em
Thì bức tranh ấy sẽ không bao giờ
Mang ý nghĩa nào đẹp như đôi mắt em

Bạn hỡi hãy sống vô tư đừng lừa dối và hãy tin yêu
Và nếu mãi có âm nhạc và nếu không có em
Thì bức tranh ấy sẽ không bao giờ
Mang ý nghĩa nào đẹp như đôi mắt em

Đêm nay không gian như lắng yên đợi chờ
Con tim đau thương đang khát khao đợi chờ
Hạnh phúc thế giới tình yêu thế giới hòa bình

Thảo luận cho bài: "Nếu Không Có Em"