Nếu Mai Gái Bắc Lấy Chồng

Tác giả:

Nếu mai Gái Bắc – Em lấy chồng
Trai Nam – đằng ấy … có buồn không ?
có về Nam Định mơ hồi tưởng
Hà Nội , phố phường bước lưu vong ?

Giả dụ chồng em cũng Nam kỳ
hỏi rằng đằng ấy sẽ nghĩ chi ?
có vui không nhỉ hay hờn trách :
Hố Nai còn đấy chả nghĩa gì

Nam Ninh – Hà Bắc mai còn đó
Tiếng hò quan họ vẫn vang to
Chỉ người gái ấy không còn nữa
Chả biết “ai kia” có đợi chờ ?

Sông Hồng nước vẫn xanh xanh đục
Tứ tà áo ấy vẫn ôn dung
Yếm tơ ngày củ chưa hong nắng
Chỉ tiếc “người dưng” đã không cùng .

Nếu mai Gái Bắc đi lấy chồng
À ơi con nhện có buồn không ?
tơ giăng còn mắc ngang khung cửi ?
sợi buồn se chỉ để chờ Đông .

Nếu mai Gái Bắc – Em lấy chồng
Váy làng Đình Bảng còn đen không ?
chị ơi , xưa thách chi câu ấy
chiếc lá diêu bồng để khổ lòng

Gái Bắc – Em mai khi lấy chồng !

Thảo luận cho bài: "Nếu Mai Gái Bắc Lấy Chồng"