Nếu Nhớ Đến Anh

Tác giả:

1.
Nếu… nhớ… đến anh
Nếu… nhớ… đến anh
Đừng buồn vì mình còn xa cách nhau
Đừng buồn vì mình chờ mong quá lâu
Tin yêu đi tới
Tin yêu đi tới
Sẽ sống mãi mãi bên nhau

2.
Nếu… nhớ… đến anh
Nếu… nhớ… đến anh
Cuộc tình nào đẹp mà không xót xa
Cuộc đời nào đẹp mà không thiết tha
Đưa nhau đi tới
Đưa nhau đi tới
Phút sống bên nhau người ơi

Điệp khúc
Một… người… bước… đi
Băng… qua… sông… hồ
Là vì ai ?
Là vì ai ?

Một… người… nhớ… nhung
Trông… theo… mây… trời
Là vì ai ?
Là vì ai ?

3.
Nếu… nhớ… đến anh
Nếu… nhớ… đến anh
Đời mình rồi đẹp tựa như nắng mai
Hòa cùng nhịp đàn tình yêu đắm say
Tin yêu đi tới
Đưa nhau đi tới
Phút sống bên nhau người ơi

Thảo luận cho bài: "Nếu Nhớ Đến Anh"