Nếu Thời Gian Trở Lại

Tác giả:

Nếu đời em được điều ước
thì em ước em quay trở lại quãng thời gian ngày quen anh
Em sẽ không dối người.
Em nguyện đi cùng anh vượt bao ngàn sóng gió
Sẽ mãi mãi tim này hứa xin gửi tới anh bao thiết tha
để ta thôi xót xa, không cách xa.

Thời gian qua nếu có trở lại
Để lòng được một lần nói lời tình không dối gian
Ngược dòng về lại ngày mới gặp anh
Nguyện một đời cùng sống chết có nhau
Mãi không rời…

Bây giờ đây thì đã biết
Thời gian qua đi không trở lại
Như tình yêu một lần lỡ
theo cơn sóng xô xa bờ
Trái yêu một khi rụng rơi mà không tay người hứng
sẽ biến trái đắng rớt nơi vực sâu trong đêm dài.
hãy yêu nhau thiết tha
để ta thôi xót xa
không cách xa. 

Thảo luận cho bài: "Nếu Thời Gian Trở Lại"