Nếu Thuở Ấy

Tác giả:

Nếu thuở ấy lòng tôi dạn một tí
Thì bây giờ em đã thuộc về tôi
Nếu đừng run cứ gọi đại “em ơi !”
Thì sự thật chắc là điều khác hẳn

Nếu thuở ấy tim mình đừng đập mạnh
Nói dịu dàng êm ái thấu tim em
Thì bây giờ chắc đã đứng gần em
Và sự thật không là điều đau khổ

Nếu thuở ấy chi tiền như nước đổ
Tặng cho nàng đồ xịn nhất trần gian
Và mỗi ngày đi ăn tiệm thật sang
Thì độc hành chẳng còn theo tôi nữa

TTT

Thảo luận cho bài: "Nếu Thuở Ấy"