Ngã ba

Tác giả:


Khi bên em có kẻ thứ ba
Cũng yêu em đậm đà như anh có
Chợt trong anh những hờn ghen nho nhỏ
Chỉ sợ rằng người đó được em yêu
Để lại anh trống chếnh biết bao chiều
Ôm tan vỡ, thương cánh diều vấp ngã

Khi bên em có kẻ thứ ba
Thì với em, anh đâu là duy nhất
Trong mắt em giấu đôi điều lẩn khuất
Anh mãi đi tìm một ánh mắt yêu thương
Chót yêu rồi lòng nặng nỗi vấn vương
Anh đâu cao thượng, nhường em cho người đó

Bởi yêu em, đành ôm phần đau khổ
Giữa ngã ba đường em khó nghĩ không em ???

 

Thảo luận cho bài: "Ngã ba"