Ngã ba sông

Tác giả:

Mắt em đi suốt vòng thân phận
Chỉ được quay về lúc lệ rơi
Hồn em thả hết nguồn thi tứ
Chỉ được bừng lên lúc miệng cười

Thì …. Ngã ba sông …. ba hướng thuyền
Hướng nào khôn, dại, hướng nào điên?
Liệu còn một hướng ta bơi đứng
Vớt cánh mai vàng xập sóng đen

Vừa khi vuốt tóc nhìn chênh bến
CHợt thấy dài xanh ngất nước mây
Hoa khô xây bậc cho thềm ngọc
Một phím đàn đôi bốn cánh bay

Ngự đỉnh dài ánh nguyệt xuyên xanh
Đón chào nữ chúa khóc vô thanh
Hỏi thăm ai nấc rung hoàn vũ ??
Ba ngã sông cùng đáp: chính anh
1994

Thảo luận cho bài: "Ngã ba sông"