Ngả Chân Mây

Tác giả:

Con đường làng, bầy lá nhỏ lao xao

ruộng ngô cũng xạc xào theo gió rủ

lén xem kìa nụ môi hôn vừa nở

hương ngọt ngào hơi thở quyện trong nhau

ngả chân mây, hoa trắng dại người trao

mắt trong mắt, tay đan, tình e ấp

Con đường làng, chừ sa mù giăng thấp

lá úa vàng rụng ngập lối mòn xưa

tình một thời xếp thành con thuyền giấy

thả theo sông, buổi mưa trắng hồn này.

Skyline drive

Thảo luận cho bài: "Ngả Chân Mây"