NGÃ MÙA ĐÔNG

Tác giả:

Công viên hôm nay mùa đông với bao tay gầy
Bao tay gầy trông mong ôm
một ánh mặt trời nhạt nhoà
mùa lưu luyến cũ,
Anh ở đâu trời cao mênh mông
Cho mùa đông gọi
Chim lẻ bầy cho ta nhắn nhủ một ngã về
Một ngã về âm thầm,
Một ngã về mù trong sương,
nhưng trí nhớ đậm đà,
nhưng trí nhớ mặn nồng,
như hơi thở nhà ai gọi ta về.

Em theo đường lối cũ,
theo trí nhớ mon men,
theo hơi thở mặn nồng,
mùi lạc bùi bên bờ hồ xưa,
mùi thông xanh như hương tóc ai,
hơi nồng như giấc ngủ một ngày qua.
Em theo đường lối cũ,
Một lối về mong manh,
Một lối về phong phanh,
Một lối về mong anh.

TNML

Thảo luận cho bài: "NGÃ MÙA ĐÔNG"