Ngã Ngựa Một Cuộc Đua Tình

Tác giả:

(họa bài “Ví Dụ Thôi” của Quan Dương)

Ví dụ thôi, con dao là nỗi nhớ,
Em đâm chơi, thằng tôi gục ngã.
Vết thương lòng nặng quá,
Cố gượng mà đứng lên.

Ví dụ thôi, lon bia tức là quên,
Em sẽ thấy một thằng chếnh choáng
Uống, uống hoài… cố lòng uống cạn
Vẫn mãi còn một giọt đớn đau.

Ví dụ thôi, điếu thuốc lá là sầu,
Em sẽ thấy một thằng vội vã
Đốt liên miên, hối hả
Vẫn trễ cuộc vui.

Mái tóc nào cứ chẻ đường ngôi
Phân rạch ròi em-tôi hai nửa.
Tôi chỉ là một thằng ngã ngựa.
Cuộc đua tình đâu hiếm kẻ như tôi.

 

SGLT

Thảo luận cho bài: "Ngã Ngựa Một Cuộc Đua Tình"