Ngã Rẽ Trái Tim

Tác giả:

Em vẫn biết có khi trong đời ngập ngừng ngã ba em đi về đâu. 

Có những lúc trái tim em hỏi cuộc đời cuộc đời sẽ mang em đi về đâu.
Con đường em đi vàng lá rơi mãi mê chân bước.
Xuân về trong em ngày nắng xanh từ khi anh đến.
Một ngày chẳng có anh trong vòng tay.
Một ngày em muốn trôi đi thật nhanh.
Yêu anh yêu anh em yêu anh có biết.
Cuộc đời rồi cũng trôi đi thật nhanh chỉ dừng khi em gặp anh.
Con đường em đi qua chẳng còn phân vân đâu lối về.

Thảo luận cho bài: "Ngã Rẽ Trái Tim"