Ngả Trên Lưng Đồi

Tác giả:

Thả lưng dưới bóng cây
Tôi nhìn bầu trời qua kẽ lá
Bỗng đâu một làn gió lạ
Thổi nhanh qua nắng hạ
Làm rụng quả K’ nia xanh

Ngả lưng dưới bóng mây
Tôi nhìn bầu trời vương chút nắng
Thấy yêu một giờ vắng lặng
Cao nguyên mơ đất bằng
Tôi nhặt hạt K’ nia khô

Tôi ghép từng hạt K’ nia
Tôi ghép thành cánh chim bay
Đôi mắt em từ bóng cây
Đôi mắt em là bóng mây
Tôi ghép liền cánh chim bay…

Thảo luận cho bài: "Ngả Trên Lưng Đồi"