Ngã tư

Tác giả:

Cửa mắt đợi tâm đèn chưa ừ biếc
Trời ùn mây xanh miết ứ lòng đường

Thập tự xuân
ngưỡng đinh
tình khổ nạn

Phố buông buồn
angiêluyx chuông thương.

Thảo luận cho bài: "Ngã tư"