Ngày Xưa

Tác giả:

Ngày xưa vẫn mới như xưa
Em tôi mắt chứa mùa mưa tháng mười
Bây giờ, mưa nhẹ hạt rồi
Hóa thành gió xoáy trăm lời trách nhau

Tôi đau, em hẳn cũng đau
Oán chi tình cũ, cho nhau ngậm ngùi
Ngày xưa vẫn mới y như
Tôi dỗ, tôi nịnh em cười, thật tâm

Giờ lời âu yếm mòn dần
Chỉ trơ trụi những phân trần đắng cay
Em buồn, tôi cũng buồn lây
Sợi tình tưởng buộc ngón tay đã rời

Ngày xưa vẫn ngày xưa thôi
Tháng ngày cùng với cuộc đời trôi qua
Chúng ta lạc mất chúng ta
Nhưng trong góc nhớ vẫn là có nhau

Tìm đâu ? sao phải tìm đâu ?
Ngày xưa bạc ngọn tóc sầu chung, riêng

Thảo luận cho bài: "Ngày Xưa"