Ngại Ngần

Tác giả:

Có những điều muốn nói

Nhưng sao thấy ngại ngùng
có những điều muốn viết
Nhưng sao ngại tay run,

ngại mực in chưa đủ
ngại đường kẻ không ngay
ngại nói lời đã cũ
người sẽ chê không hay!

Biết bao điều muốn nói
đành cât dấu trong tim
biết bao điều muốn viết
đành giữ trí lặng im.

Ta suốt đời bối rối
để tình vuột bay xa
Ddôi tay không với tới
Dáng em buồn kiêu sạ

Ta trở thành đá cuội
Lặng lẽ trong chiều tà
Biết bao điều muốn hỏi
Đành ngậm ngùi đi quạ!!

(CA 08/09/02)

Thảo luận cho bài: "Ngại Ngần"