Ngại Ngùng

Tác giả:

Trời xuân

phố nắng giữa trưa
em khoe
áo mỏng
tôi đưa mắt nhìn

Ngại ngùng
nét ngực – thanh tân
phía sau hàng nút
đường cong
vẫn đầy

Tôi thì
nhát một bàn tay
chỉ còn
đôi mắt
ngo ngoay – áo người….

Thảo luận cho bài: "Ngại Ngùng"