Ngậm Ngùi

Tác giả:

Tôi biêt thơ tôi có giọt sầu

Giọt thương giọt nhớ gởi về đâu?
Tri âm tìm mãi đời muôn kiếp
Cho đến bao giờ thơ hết đau

Tôi biết thơ tôi có giọt buồn
Giọt yêu giọt nhớ giọt đau thương
Giọt nào tôi gởi người tri kỷ?
Giọt khóc cho tôi kiếp đoạn trường ..!

(CA 07/98)

Thảo luận cho bài: "Ngậm Ngùi"