Ngậm Ngùi Cố Sự

Tác giả:

Lảo đảo năm canh lệ mấy hàng
Ngậm ngùi cố sự bóng lưu quang
Cuối thu mưa nát lòng dâu bể
Ngày muộn chuông đau chuyện đá vàng
Chán ngắt gia tình sầu ngất ngất
Già teo thân thế hận mang mang
Thẹn cùng trời đất mòn xuôi ngược
Chí lớn không đầy một tấc ngang

Thảo luận cho bài: "Ngậm Ngùi Cố Sự"