Ngắm Trăng

Tác giả:

mở cửa nhìn trăng sáng mênh mông

trăng vàng hơi lạnh vạn hình không
múc trăng đổ chén sầu không đáy
trăng đọng thành khuôn tựa nỗi lòng

Thảo luận cho bài: "Ngắm Trăng"