Ngắm Trăng Nhớ Người Xa

Tác giả:

Vầng trăng mọc ở bể khơi
Cùng trong một lúc, góc trời soi chung
Đêm xa ai đó sầu mong
Thâu canh ai nhớ, mơ màng nhớ ai ?

Nguyễn Hữu Bổng dịch

Thảo luận cho bài: "Ngắm Trăng Nhớ Người Xa"