Ngắm trăng trên sông Nhị

Tác giả:

Duyên lưu yên hoả thiên thụ quýnh,
Bạc phố châu phàm vạn lý thông.
Lao lạc khách tình đương ngạn bắc,
Bồi hồi phiến nguyệt tự giang đông.
Vân đê viễn thụ tà khuy thuỷ,
Thiên khoát cao lâu dị đáo không.
Vũ trụ khan lai hữu chí lạc,
Tiêu thâm ý vị hữu thuỳ đồng?

Dịch nghĩa

Ven bờ sông khói lửa, ngàn cây chạy dài xa tít.
Phố phường, bến bãi thuyền bè thông suốt mọi nơi.
Khách ở bờ bắc lòng bâng khuâng
Ở giang đông nhìn trăng cảm thấy bồi hồi
Mây xuống thấp, hàng cây xa tắp cúi nhìn dòng nước,
Trời rộng lầu cao dễ đến tầng không,
Nhìn lại vũ trụ thì thấy có nhiều điều vui thích
Ai có thể cùng ta chung cái thú đêm khuya?

Thảo luận cho bài: "Ngắm trăng trên sông Nhị"