Ngẩn ngơ

Tác giả:

Đưa anh viện tâm thần thành phố
Lạc mình lâm sàng nhớ ngẩn ngơ

Thảo luận cho bài: "Ngẩn ngơ"