Ngang trái

Tác giả:

Thôi anh đừng nói nữa

Lòng em thành cơn mưa
Đừng nhìn em thế nữa
Dẫu sao em cũng thừa!

Thừa em ở phía đời anh
Thiếu em ở phí đời dành cho em!
Ước gì mình được hóa thêm
Hai người nữa để ấm êm hai nhà
Để ta được sống là ta
Để tình yêu được nở hoa đúng mùa
Để đừng ai được, ai thua
Hờn ghen muôn thuở dấm chua, rượu nồng

Thôi anh đừng nói nữa
Trời đã vào mùa đông
Đừng nhìn em thế nữa
Đời chỉ là bão giông

Thảo luận cho bài: "Ngang trái"