Ngập Ngừng

Tác giả:

nàng xếp lụa đào
vào rương nho nhỏ

còn anh quần áo
nửa đời lung tung
muốn nhờ tay nọ

lòng sao ngập ngừng

Thảo luận cho bài: "Ngập Ngừng"