Ngẫu Hứng

Tác giả:

Lau trắng nở phau, cúc chớm vàng
Lòng quê muôn dặm với đêm trường
Đẩy song gượng dậy xem trăng sáng
Bóng rợp che trùm , lấp bóng trăng .

do Phạm Khắc Khoan , Lê Thước dịch

Thảo luận cho bài: "Ngẫu Hứng"