Ngẫu Hứng

Tác giả:

Người về thăm lại quê tôi,

Để nghe mẹ hát bên nôi ngày nào,
Người về xuân bỗng xôn xao,
Gặp nhau bất chợt, xuân nào vui hơn ?
Ngày mai cách biệt phương trời,
Xin ai hãy nhớ những lời hôm nay.

Thảo luận cho bài: "Ngẫu Hứng"