Ngẫu hứng

Tác giả:

Mỗi chặng đường qua, nghoảnh lại nhìn
Càng đi, càng vững, lại càng tin
Hai bàn tay trắng nên cơ nghiệp
Một tấm lòng son quyết giữ gìn.
Độc lập tự do vàng quý nhất
Năm châu cách mạng, sức nhân nghìn.
Hãy hô một tiếng vang trời đất
Muôn năm, muôn năm Mác-Lênin!
(12-1984)

Thảo luận cho bài: "Ngẫu hứng"