Ngẫu hứng kỳ 3

Tác giả:

Nhất đới ba tiêu lục phúc giai,
Bán gian yên hoả tạp trần ai.
Khả liên đình thảo sam trừ tận,
Tha nhật xuân phong hà xứ lai?

Thảo luận cho bài: "Ngẫu hứng kỳ 3"