Ngẫu Hứng Lang Thang

Tác giả:

Dắt gió lang thang qua bãi bờ xứ lạ
Ghé vào đây
Ghé vào đây trêu ghẹo
Trêu ghẹo chút người thôi
Theo gió lang thang qua những miền đất lạ
Chỉ trêu ghẹo người thôi
Chỉ trêu ghẹo người thôi
Đừng giữ ta ở lại
Đừng giữ ta ở lại

Ta chỉ là ta khi lang thang lang thang
Ta chỉ là ta
Khi lang thang ( ớ / í ) lang thang

 

Thảo luận cho bài: "Ngẫu Hứng Lang Thang"