ngẫu hứng mưa

Tác giả:

Ngoài song rả rít mưa tuôn

Trời ngâu thút thít xót thương chuyện tình
Chuyện người sao giống chuyện mình
Gió mưa giá buốt tiếc tình lứa đôi

mưa trên máng xối mưa trôi
vô thường một cõi phôi pha một đời 

Thảo luận cho bài: "ngẫu hứng mưa"