Ngày 16 tháng 8 năm Ất Hợi khóc em Thúc Thuyên.

Tác giả:

Ngày 16 tháng 8 năm Ất Hợi khóc em Thúc Thuyên.

Chim sầu lối cũ cỏ còn xanh
Xào xạc thu sang rụng lá cành
Đây cũng trăng chờ ba luống cúc
Mà đâu gió cuộn một cành Kinh
Để ta bạc tóc ai say với
Thiếu áo mầu em sân vắng tanh
Ca tụng chim chìa đâu ý nghĩa
Phật đài đãnh lễ tụng tâm kinh

Ất Hợi bát nguyệt thập lục nhật khốc gia đệ Thúc Thuyên. (Lộc minh dình thi thảo tập 2 bài số 129).

Thiên thiên di tích thính ai minh
Sắt sắt thu thanh diệp lạc thanh
Do thị nguyệt minh tam kính cúc
Vị hà phong tiễn nhất chi kinh
Túy dư hoa giáp nan thành tịch
Trước nhữ ban y bất tại đình
Cạnh phú linh nguyên vô thiểu bổ
Phật tiền đính lễ phúng tâm kinh

Chú thích : Cây Kinh để chỉ tình anh em hoà thuận (Tự điển Thiều Chửu, trang 554). Chim Chìa _ còn có tên Tích Linh, để chỉ tình em quấn quýt _ Tự Điển Thiều Chửu, trang 798.

Thảo luận cho bài: "Ngày 16 tháng 8 năm Ất Hợi khóc em Thúc Thuyên."