Ngày Chủ Nhật

Tác giả:

con xe vòng quanh con đường bất định

sài gòn lè nhè đọc thơ trên môi

bơ vơ con chữ xanh xao mặt người

tình thì nghiêm nghị – ta ba hoa lời

hàng cây không cần hơi ru của gió

đã xôn xao lá ngang trời đăm chiêu

con xe vô định sáng băng qua chiều

ừ – ta vô định trái tim lêu bêu

sài gòn chủ nhật không ai hẹn hò

sót một dòng tin máy nằm chơ vơ

sóng đã lao xao ngoài vùng phục vụ

sài gòn lập trình nâng cấp thờ ơ

con xe dập dình băng qua phố chợ

léo nhéo tiếng người leo nheo trả giá

con xe dập dình băng qua phố vắng

ai rao tiếng dài chào bán hư vô

Thảo luận cho bài: "Ngày Chủ Nhật"