Ngày Em Đi Lấy Chồng

Tác giả:

Ngày em đi lấy chồng
Em có nghĩ đến anh?
Khóc cho tình đã chết!
Giọt nước mắt long lanh

Ngày em đi lấy chồng
Em có nhớ anh không?
Hay là đã quên hết!
Một mối tình hư không

Ngày em đi lấy chồng
Em buồn hay em vui?
Anh nào đâu có biết!
Chấp nhận và bùi ngùi

Ngày em đi lấy chồng
Anh nhận được thiệp hồng
Tim anh se thắt lại!
Thôi đã hết chờ trông

Ngày em đi lấy chồng
Anh tưởng trong cơn mê
Đang ở trong đơn vị
Trang trại buồn tái tê

Thảo luận cho bài: "Ngày Em Đi Lấy Chồng"