Ngày Em Xa Hà Nội

Tác giả:

Ngày em xa Hà Nội
Trời lất phất mưa bay
Nhìn nhau sao chẳng nói
Tay cầm chặt đôi tay

Ngày em xa Hà Nội
Hình bóng cũ chưa phai
Kỷ niệm xưa còn đó
Giờ biết nhớ thương ai

Con tàu dần khuất bóng
Tay vẫy chào không thôi
Mắt nhìn nhau lệ úa
Giờ phút cuối chia ly

Sân ga chiều vắng lặng
Người đã bỏ ta đi
Phố về lê bước chậm
Đời ngấn lệ hoen mi

Thảo luận cho bài: "Ngày Em Xa Hà Nội"