Ngày lạ

Tác giả:

Tặng Trần Trung Chính
Điếu thuốc đầu tiên trong ngày
Sang thu Hà Nội

Trời không đứng không đi
Chén vàng Lệ Mật

Người về đốm râu
Chùm si nõn

Lợn thở bình yên quán rượu
Ta hát như điên bài hát rẻ tiền

Bạn cũ mất rồi
Tìm đâu bạn mới

Cong tàn nhang miếu đổ
Cha đi Hà Nội ngàn năm

Phố mất vỉa hè dài chân em
Ngày hết lạ

Thảo luận cho bài: "Ngày lạ"