Ngày Lễ Bap-tem

Tác giả:

*****

Hôm nay là ngày lễ Bap-Tem.

Tín-đồ mới cũ đều hân-hoan !

lòng anh cảm-thấy mừng quá đổi

vì cũng có em được Bap-Tem !!!

*****

Nắng mai bờ biển cảnh thiên thai,

một đàn chim biển tung cánh bay

về nẽo trời xa, miền vô-định

và một chiếc tàu đang nhổ neo !

*****

Trời biển bao-la một màu xanh,

lòng anh phấn-khởi nhìn ra xem

mục-sư cầu nguyện, dìm em xuống

nước biển ngập tràn rồi đỡ lên.

*****

Cả người em ướt, nước cuốn trôi

những gì tội-lỗi xấu một thời.

Giờ đây em đã thành người mới

của Đức Chúa Trời có ba ngôi !!!

*****

Chúa đã làm thân kẻ tội đồ,

chết trên Thập Giá cho loài người !!!

Em ơi! Hãy một lòng tin Chúa

để được Ngài ban ân-phước cho !!!

*****

Em phải thực-hành Mười Điều Răn ,

chết em sẽ được lên thiên Đàng !!!

Nhất là đừng phạm vào nói dối

và tội tà dâm lòng đi hoang !!!

*****

Em ráng thường-xuyên đến Thánh đường

để cầu xin Chúa được yêu thương .

Từ nay em đừng đua-đòi nữa

để khỏi sầu-bi, tủi phận buồn !!!

*****

Em hãy quên đi tội đã làm

những ngày tháng cũ chưa bap-tem ,

quyết tâm xây-dựng cuộc đời mới

chứa-đựng nhiều quà Chúa thưởng ban !!!

*****

Ngày nay em được phép bap-tem !

Vui-mừng, sung-sướng người thân quen !!!

Em hãy sống theo lời Chúa dạy

để được an-vui suốt cõi trần !!!

*****

Sau khi chấm dứt lễ Bap-Tem ,

tín-đồ tụ-tập trong công-viên,

ăn mừng, ca hát ngày Rữa Tội !!!

Anh thấy yêu đời bên cạnh em !!!


Thảo luận cho bài: "Ngày Lễ Bap-tem"