Ngày Mai Anh Xa

Tác giả:

Ngày mai anh đi
Trời đừng mưa đổ
Nào phải chia ly
Sao nghe buồn khổ

Ngày mai xa anh
Bao lời cho đủ
Xin trời còn xanh
Trăng gầy hãy ngủ

Lối mòn ai đưa
Gió hờn lên tóc
Nắng vàng nhạt thưa
Hoa giờ cũng khóc

Ngày mai anh xa
Đường dài sương phủ
Khúc buồn ngân nga
Cây tàn bóng rủ

Gót về đơn côi
Tìm đâu phố nhỏ
Bóng người xa xôi
Mờ trong bụi đỏ

Thảo luận cho bài: "Ngày Mai Anh Xa"