Ngày Mai Đây Bình Yên

Tác giả:

Nhịp 2/4

Bao nhiêu người đã ra đi
ngày mai đây bình yên vì mọi nơi đã lên mồ hoang.
ngày mai đây nhìn quanh lòng sẽ thấy xót xa vô cùng.
mẹ già đi lom khom tìm trên bãi vắng
Tìm mộ đứa con hôm nay không còn để đón thanh bình

Bao nhiêu người đã hy sinh
ngày mai đây bình yên vì thịt xương đã phơi đồng xanh
ngày mai đây bình yên vì giòng máu đã ngăn bạo cường
ngày Việt Nam mênh mang trầm hương đốt ấm.
Triệu người bước đi, mang trong tim mình tiếng nói trầm ngâm

Nơi đây còn những thương binh
ngày mai đây ruộng xanh là niềm tin cấy trên lòng anh
Vì quanh đây nhờ anh người người đã sống trong yên lành
vượt lầm than tên anh là cây đuốc sáng
một vạn cánh chim bay lên trong trời, hót mãi tình anh

Dọn đường về ngày mai
Trường học dựng mọi nơi
Tay mãi dựng phố nhà trong kiến thiết mới
Bệnh viện đầy niềm tin
chợ người về càng đông
Ta sẽ tự phú cường cho thoát cùm gông.

Trên cánh đồng
Lúa đã lên
Người dân ta nhiều năm nhìn cây trái đã khô vườn hoang
Ngày mai đây nhìn quanh hoà bình sẽ tưới xanh ruộng đồng
Thuyền ngược xuôi trăm ghe chèo con nước lớn.
Hoà bình đến đây cho dân ta về vui với cánh đồng

Trên cánh đồng
Lúa lên cao
Đời dân ta cần lao mồ hôi đã thắm trong ruộng sâu
Ngày mai đây rừng hoang thành bãi lúa quyết nuôi dân nghèo
Triệu người dân hăng say dựng đời sống mới.
Hòa bình đến đây dân ta đắp đường khai phá ruộng nương

Trên cánh đồng
Lúa ra bông.
Ngày mai đây Việt Nam dựng cờ tươi sáng trong lòng dân.
Ngày mai đây Việt Nam là bàn chân tiến lên không ngừng.
Ngày Việt Nam con tim hồng lên ánh sáng.
Dựng lại nước ta vinh quang trong trời sáng chói Việt Nam

Ấn bản Kinh Việt Nam – 1968

Thảo luận cho bài: "Ngày Mai Đây Bình Yên"