Ngày Mai Đây Khi Tôi Chết

Tác giả:

Ngày mai đây tôi chết đi, chẳng còn ai thèm xót thương
Ngày mai đây tôi chết đi, chẳng có ai buồn nhắc tên

Ngày mai đây tôi chết đi, chẳng có ai đau đớn, xót xa, đời vẫn vui như bao kiếp rồi, người vẫn lo ganh đua kiếp người
Ngày mai đây tôi chết đi, chẳng có ai thương tiếc khóc than, đời vẫn ung dung nghe dối gian, Trời vẫn trơ trơ nhìn hung tàn

Bạn với tôi là con chim nhỏ, mai sáng chào đón mặt trời,
Trên đỉnh mộ bia phủ rêu mờ, ghi khắc tên tôi
Với những đêm nằm trong huyệt lạnh
Thấp thoáng nghe mưa trên mộ vắng
Nghe sâu bọ đục khoét thân mình
suốt một đời lặng thình

Ngày mai đây khi tôi chết đi, chẳng có ai đau đớn xót xa, đời vẫn vui như bao kiếp rồi, người vẫn lo bon chen với người
Ngày mai đây tôi chết đi, chẳng có ai thương nhớ khóc than, đời vẫn ung dung dối gian, Trời vẫn trơ trơ nhìn hung tàn

Thảo luận cho bài: "Ngày Mai Đây Khi Tôi Chết"