Ngày Mai Này…

Tác giả:

Có lẽ mai này không yêu nữa
Quãng đời còn lại để quên anh
Giữa giấc mơ hoang tàn hương lửa
Ta phụ tình ta dạ chẳng đành

Trăng xuống đồi mơ rồi suối mộng
Anh xa mấy dặm trắng mù sương
Một chiều nghiêng ngả sầu ngọn sóng
Chia cắt em anh mỗi con đường

Biển lạnh trùng khơi hờn ngọn gió
Mưa cho lòng dạ vẫy vùng đau
Ghen vì nắng nhạt thưa ngoài ngõ
Đủ biết bây giờ đã vắng nhau

Thảo luận cho bài: "Ngày Mai Này…"