Ngày Mai

Tác giả:

mai em ra trường

đi xa dạy học
hứa dạy trẻ con
trang sử đấu tranh
của dân tộc mình

miệng cô xinh xinh
giảng về cách mạng
và trên vừng trán
ngời ánh quang vinh

em đem bình minh
về từng mắt trẻ

anh tưởng tượng thôi
đã rưng nghẹn lệ
yêu em vô kể
cô giáo ngày mai
con đường tương lai

Thảo luận cho bài: "Ngày Mai"