Ngày Mưa

Tác giả:

0.
Ngày mưa.. âm thầm tôi muốn nằm
Buồn một mình.. ôm trong chăn.. thời gian
Ngày mưa.. ta thêm thương nhớ
Mái tóc bây giờ chìm giữa dòng đời.. não nề…
Buồn biết nói năng chi, nhìn khói thuốc tan đi
Thoáng tiếc nhớ những phút mình còn nhau

1.
Đời sống sẽ qua mau, mình chắc sẽ quên nhau
Một chốc lát nhớ đến.. gần hồn người
Ngày mưa.. tâm hồn ta muốn cùng
Lời rạc rời.. đôi tay xuôi.. đời xuôi
Ngày mưa.. ta mơ say ái ân
Góp hết xuân đời đổ xuống nụ cười.. trắng ngần

( => 0………. )

2.
Đời sống sẽ qua mau, mình chắc sẽ quên nhau
Một tiếng nói đốt cháy.. một đời người
Ngày mưa.. tâm hồn ta rã rời
Đời còn người luôn cho ta lệ rơi
Ngày mưa ta như giun dế thôi
Khóa trái tim mình đổ hết tội tình.. rồi xuôi

Thảo luận cho bài: "Ngày Mưa"